WooCommerce på svenska

WooCommerce 2.1 – Nyheterna

WooCommerce 2.1 är i skrivande stund ute som beta och här kan du läsa om vilka några av nyheterna är.

OBS! Om du använder WooCommerce 2.0.x idag ska du inte uppgradera direkt utan att först ha testat din nuvarande butik med den nya WooCommerce-versionen. Det har postats flera inlägg i WooCommerce Sverige-gruppen på Facebook i år som handlar om e-butiker som delvis slutat fungera efter uppgradering.

Nyheter:

WooCommerce 2.1 kommer samtidigt som WordPress 3.8, vilket inte är så konstigt då flera av utvecklarna av WooCommerce också arbetar med WordPress-kärnan. WC 2.1 kommer att ha stöd för det nya gränssnittet i WP 3.8 och det tycker jag är bra. Det vore konstigt om det gamla UI:t skulle hänga med även i 2.1 av WooCommerce.

Stöd för tredjepartsapplikationer att kommunicera med WooCommerce via REST (Representational state transfer) API. Du kan hämta orderdata, data om rabattkoder, kunder, produkter och statistik i såväl XML- som JSON-formaten. Auth med HTTP Basic Auth för sajter med SSL och OAuth 1.0a för sajter utan SSL.

PayPal PDT support; är tillsammans med IPN (Instant Payment Notification) data kopplad till betalningar via PayPal. För tekniska detaljer se https://www.paypalobjects.com/en_US/ebook/PP_OrderManagement_IntegrationGuide/intro.html

Default credit card form for gateways; ett standardiserat formulär för leverantörer av betalningar att använda, om de har stöd för default_credit_card_form.

Additional price display options; bestämmer huruvida priser ska visas inkl. eller exkl. moms i e-butiken med tillhörande suffix.

Stylesheet separation; uppdelning av stilmallarna för visning av innehållselementen i WooCommerce-butiken. Syftar till att förenkla utvecklingen av mobilanpassade gränssnitt.

Coupon limits per customer; Användning av rabattkoder kan nu begränsas till enskilda användare via e-post och kund-ID.

Helt i linje med hur WordPress CMS utvecklas så har WooThemes kodat om WooCommerce så att vissa funktioner nu hanteras som fristående plugins. Syftet sägs vara att skapa en kärna som öppnar upp för fler valmöjligheter kring integrations med bl.a. Google Analytics, ShareYourCart och Piwik (som du kan läsa mer om på FS Datas blogg: https://fsdata.se/blogg/piwik-ett-alternativ-till-google-analytics/).

På översättningsfronten så ser det ut nu som att WooCommerce 2.1 kommer att bjuda på många härliga timmars arbete. Ca 740 strängar är ej översatta till svenska utifrån de senast översatta språkfilerna (för WC 2.0.20), men däri finns även flera geografiska regioner som inte kommer att översättas.

Det kommer även nya gränssnitt för orderadministrationen och förbättrade rapportmöjligheter med bl.a. CSV-export.