Vad är Instagram Branded Content?

Vad är Instagram Branded Content?

Du som använder så kallade “influencers” i din social media-marknadsföring känner sannolikt till att den som förmedlar ditt budskap ska märka det som sponsrat. Det är marknadsföringslagen som säger att marknadsföring ska utformas så att det tydligt framgår att något är marknadsföring och vem som står bakom den, vem som är avsändare.

Instagram har under det senaste kvartalet rullat ut en funktion som de kallar för Branded Content. Det är “innehåll från en upphovsperson eller publicerare som visar eller påverkas av en affärspartner för ett värdeutbyte (exempelvis där affärspartnern har betalat upphovspersonen eller publiceraren).”

Läs mer