Bra Webb-konceptet

Alla vill ha en webbmarknadsföring som är bra, som möter behov av synlighet, konverterande besökare och bättre affärer i såväl närtid som framtid. Där kommer tjänsten Bra Webb av Sennbrink Kommunikation in i bilden. Det är en tjänst som hämtar kunskap ur logistiken, förädlad utifrån 10+ års erfarenhet som konsult och kombinerar det med dagens verktyg samt tjänster som kan samordnas för att uppnå en bra webbupplevelse för dig och dina kunder.

Bra Webb är ett koncept för optimering, underhåll, korrektur och ständiga förbättringar av webbmarknadsföring som kan vara; content marketing, bloggposter, sökmotoroptimering, nyhetsbrev, organisk och betald trafik från sökmotorer, organisk och betald trafik från social media samt planering, produktion, publicering, distribution och analys, rådgivning och utbildning. Bra Webb-tjänsten förbättras ständigt, metodik testas och analyseras för att kontinuerligt leverera hög kvalitet.

Bra Webb-tjänsten är uppdelad i moduler. Varje moduls innehåll är avgränsat gentemot andra moduler på så sätt att en modul kan verka fristående från andra moduler. Moduler kan dock kombineras med viss överlappning om det behovet finns. Exempelvis kan Webb-modulen kombineras med Social media-modulen. Dessa två (moduler) kan i sin tur kombineras med Sökmotoroptimerings-modulen eller Google Ads-modulen:

På webbplatsen finns ett erbjudande om en e-kurs. För att dra in trafik till webbplatsen sökmotoroptimeras landningssidan. Sidan är målsida för en Google Ads-kampanj. Samtidigt delas inlägg i social media som också länkar till målsidan på webbplatsen. Där en GA-kampanj är statisk kan Social Media användas för en mer levande marknadsföring.

Webb-modulen kan dessutom kombineras med Nyhetsbrevs-modulen, Google Ads-modulen och Social Media-modulen:

På en landningssida skapad i MailChimp erbjuds en e-kurs och en samtidig prenumeration på ett nyhetsbrev. För att driva trafik till landningssidan används Google Ads. Samtidigt finns en landningssida på en webbplats dit trafik drivs med hjälp av Google Ads och Social Media. Efter en given tidsperiod kan en jämförelse ske för att utröna vilken landningssida som är bäst.

Modulerna som presenteras nedan innehåller uppskattad tidsåtgång. Det är för att ange en riktning åt hur mycket tid som enligt Sennbrink Kommunikation minst bör spenderas inom varje modul för att nå relativ framgång. Exakt tidsåtgång per modul kan justeras beroende på t.ex. ert eget engagemang och arbete inom modulernas avgränsningar.


Moduler:

Webb – Löpande underhåll av befintlig WordPress-webbplats avseende teman, plugins och laddningstider. Vid behov initialt installation av SSL-certifikat med tillhörande justering av interna länkar (SSL årsavgift tillkommer) och spårningskod för Google Analytics (automatiska rapporter via e-post baserat på utvalda GA-komponenter).

Uppskattad tidsåtgång är från 6 timmar per månad. Avbrott i tjänsten resulterar förr eller senare i att webbplatsen kan utsättas för intrång, sajten kan tappa i rankning pga att den är långsam.

Webb Utökad – Samma som “Modul: Webb” + Bevakning av info i Google Search Console med tillhörande åtgärder för indextäckning, länkar, användbarhet på mobila enheter.

Uppskattad tidsåtgång är från 3 timmar per månad. Avbrott i tjänsten resulterar förr eller senare i brister som Google bedömt vara relevanta att åtgärda.

SEO/Content – Planering, produktion, publicering och optimering av text, bild och video i syfte att långsiktigt ta plats i Google för att dra in trafik till webbplats, landningssidor eller nyhetsbrev. Kräver samtidigt köp av Modul Webb. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad.

Nyhetsbrev – Setup och administration hos MailChimp för insamling av e-postadresser, administration av mottagare, planering och produktion samt sändning och uppföljning av e-postkampanjer.

Uppskattad tidsåtgång är beroende av hur många kampanjer som ska sändas och hur avancerad användning av MailChimps funktioner avseende taggning, gruppering med mera som ska användas.

Ett riktmärke kan vara 1 timma per vecka för administration + 2-3 timmar per kampanj med mer eller mindre tidsåtgång utifrån hur mycket som återanvänds mellan kampanjerna.

Nyhetsbrev Utökad – Samma som “Nyhetsbrev” + Setup, optimering och justeringar av MC:s tjänst Landing Page. Uppskattad tidsåtgång; se Modul Nyhetsbrev ovan.

Facebook Ads – Setup och administration samt uppföljning av kampanjer på Facebook, Instagram, Messenger. Kräver samtidigt köp av Modul Webb och Modul Social Media. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad + annonskostnader.

Google Ads – Setup och administration samt uppföljning av kampanjer i Googles sökresultat och Display-nätverk. Kräver samtidigt köp av Modul Webb. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad + annonskostnader.

Social Media – Setup och administration med tillhörande planering och publicering av inlägg. Den här modulens aktivitet kan vid behov begränsas till t.ex. veckovisa automatiska uppdateringar utan kommentarsfunktion. Uppskattad tidsåtgång från 4 timmar per månad.

Hur sker arbetet?

Bra Webb-tjänsten produceras i Ert namn. Ert företagsnamn eller i de namn som era profiler anger. Det betyder också att alla tjänster som köps in sker i Ert namn. Det innebär att ni själva får betala fakturor från t.ex. Buffer, Google, Facebook eller något annat företag vars tjänster nyttjas.

Fördelen med denna arbetsmodell är att vid en överlämning är det ni som fortsätter, Sennbrink kliver helt enkelt av båten. Vid behov kan ni köpa till justeringar och rådgivning eller kompletterande utbildning. Det är dessutom enkelt att lägga ut jobbet på nytt skulle ni vilja byta leverantör.

Allt arbete sker på distans med upprätthållande av kontakt via digitala kanaler och telefon.


Bra Webb-tjänsten av Sennbrink Kommunikation är resultatet av 10+ års arbete som webbkonsult med flera dussin småföretagare, entreprenörer och ideella organisationer. Det är med andra ord flera års samlad kunskap ompaketerad i moduler med viss avgränsning. Pris per timma är 2019 från 777 kr + moms. Förhandling av avtal över en längre tidsperiod kan ge ett lägre timpris. Reservation för ändringar.