Bra Webb-konceptet

Alla vill ha en webbmarknadsföring som är bra, som möter behov av synlighet, konverterande besökare och bättre affärer i såväl närtid som framtid. Där kommer tjänsten Bra Webb av Sennbrink Kommunikation in i bilden. Det är en tjänst som hämtar kunskap ur logistiken, förädlad utifrån 10+ års erfarenhet som konsult och kombinerar det med dagens verktyg samt tjänster som kan samordnas för att uppnå en bra webbupplevelse för dig och dina kunder.

Bra Webb är ett koncept för optimering, underhåll, korrektur och ständiga förbättringar av webbmarknadsföring som kan vara; content marketing, bloggposter, sökmotoroptimering, nyhetsbrev, organisk och betald trafik från sökmotorer, organisk och betald trafik från social media samt planering, produktion, publicering, distribution och analys, rådgivning och utbildning. Bra Webb-tjänsten förbättras ständigt, metodik testas och analyseras för att kontinuerligt leverera hög kvalitet.

Modulerna som presenteras nedan innehåller uppskattad tidsåtgång. Det är för att ange en riktning åt hur mycket tid som enligt Sennbrink Kommunikation minst bör spenderas inom varje modul för att nå relativ framgång. Exakt tidsåtgång per modul kan justeras beroende på t.ex. ert eget engagemang och arbete inom modulernas avgränsningar.


Moduler:

Webb – Löpande underhåll av befintlig WordPress-webbplats avseende uppgraderingar av WP-kärnan, upgraderingar av plugins och arbete med att korta laddningstider. Uppskattad tidsåtgång är från 6 timmar per månad. Avbrott i tjänsten resulterar förr eller senare i att webbplatsen kan utsättas för intrång, sajten kan tappa i rankning pga att den är långsam.

Webb Utökad – Samma som “Modul: Webb” + Bevakning av info i Google Search Console med tillhörande åtgärder för indextäckning, länkar, användbarhet på mobila enheter. Uppskattad tidsåtgång är från 3 timmar per månad. Avbrott i tjänsten resulterar förr eller senare i brister som Google bedömt vara relevanta att åtgärda.

SEO/Content – Planering, produktion, publicering och optimering av text, bild och video i syfte att långsiktigt ta plats i Google för att dra in trafik till webbplats, landningssidor eller nyhetsbrev. Kräver samtidigt köp av Modul Webb. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad.

Nyhetsbrev – Setup och administration hos MailChimp för insamling av e-postadresser, administration av mottagare, planering och produktion samt sändning och uppföljning av e-postkampanjer. Uppskattad tidsåtgång är beroende av hur många kampanjer som ska sändas och hur avancerad användning av MailChimps funktioner avseende taggning, gruppering med mera som ska användas. Ett riktmärke kan vara 1 timma per vecka för administration + 2-3 timmar per kampanj med mer eller mindre tidsåtgång utifrån hur mycket som återanvänds mellan kampanjerna.

Facebook Ads – Setup och administration samt uppföljning av kampanjer på Facebook, Instagram, Messenger. Kräver samtidigt köp av Modul Webb och Modul Social Media. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad + annonskostnader.

Google Ads – Setup och administration samt uppföljning av kampanjer i Googles sökresultat och Display-nätverk. Kräver samtidigt köp av Modul Webb. Uppskattad tidsåtgång från 8 timmar per månad + annonskostnader.

Social Media – Setup och administration med tillhörande planering och publicering av inlägg. Den här modulens aktivitet kan vid behov begränsas till t.ex. veckovisa automatiska uppdateringar utan kommentarsfunktion. Uppskattad tidsåtgång från 4 timmar per månad.

Hur sker arbetet?

Bra Webb-tjänsten produceras i Ert namn. Ert företagsnamn eller i de namn som era profiler anger. Det betyder också att alla tjänster som köps in sker i Ert namn. Det innebär att ni själva får betala fakturor från t.ex. Buffer, Google, Facebook eller något annat företag vars tjänster nyttjas.

Fördelen med denna arbetsmodell är att vid en överlämning är det ni som fortsätter, Sennbrink kliver helt enkelt av båten. Vid behov kan ni köpa till justeringar och rådgivning eller kompletterande utbildning. Det är dessutom enkelt att lägga ut jobbet på nytt skulle ni vilja byta leverantör.

Allt arbete sker på distans med upprätthållande av kontakt via digitala kanaler och telefon.


Bra Webb-tjänsten av Sennbrink Kommunikation är resultatet av 10+ års arbete som webbkonsult med flera dussin småföretagare, entreprenörer och ideella organisationer. Det är med andra ord flera års samlad kunskap ompaketerad i moduler med viss avgränsning. Pris per timma är 2020 från 777 kr + moms. Förhandling av avtal över en längre tidsperiod kan ge ett lägre timpris. Reservation för ändringar.