För ständiga förbättringar av WP-webb

Förädling av tjänsteutbudet pågår sista helgen i mars 2020