Kunskap by Sennbrink


Google: Säkra din data i händelse av att du trillar av pinn

Inactive Account Manager är gratistjänsten i ditt Google-konto där du bestämmer vad som ska hända om ditt Google-konto blir inaktivt. Det är en av flera inställningar du kan göra för att säkra din data, inte sällan e-post med flera…

Google: Ökad synlighet med tidsstämplar i YouTube-videos

För dig som nyligen börjat ladda upp eller som sen tidigare har flertalet videos på YouTube kommer här ett tips om timestamps/key moments. Det är i praktiken varianter av den URL som leder till din YT-video och som du länkar i videobeskrivningen.…
Nuläge för din WP-webb

Guide: Välj att se risker med din WP-webb (med åtgärder)

Den här guiden är för dig som behöver vägledning om hur du kan identifiera risker kopplade till din eller er WP-webb. Riskerna som lyfts fram nedan är både sådana som du kan motverka själv och sådana risker som finns i relation till…