Projektet HEJA NORA!

Heja Nora är ett projekt som lyfter och uppmärksammar människor, företag och organisationer som gör och som gjort värdefulla insatser i Nora kommun under pågående COVID19-kris.

Projektet inleddes i april 2020. Den här sidan och nedanstående digitala kanaler uppdateras fortlöpande.

Kontakt för frågor, synpunkter, samarbeten mm: sennbrink@me.com