Att satsa på och investera i webbmarknadsföring är ett långsiktigt arbete. Det är inte för alla företag. Det är långt ifrån för alla företag att vara ihärdiga i planeringen, produktionen, publiceringen och distributionen av genomtänkt webbmarknadsföring. Fast om du läser detta torde du eller ni ha ett intresse av att investera eller så jobbar ni redan långsiktigt på en seriös nivå.

Först: Ett klargörande, eller kanske snarare ett faktum: Att jobba med text är jobbigt. Det tar lång tid. Särskilt om det ska ske då och då, när det inte finns en plan eller en metodik för hur text ska produceras.

Här är ett exempel på metod för textproduktion:

  • Om jag testkör en SUV vet jag för det mesta väldigt mycket om bilen på förhand. Under tiden som jag kör försöker jag bekräfta eller dementera det andra har tyckt om bilen. Efteråt författar jag mina texter.
  • På samma vis kan du tänka kring metodiken för produktion av era texter: Ta inte ett ämne huxflux och skriv något om det. Börja med research, brainstorma kring ämnet, låt byggstenarna växa fram och dokumentera allting (i datorn, på mobilen, på surfplattan, på postit-lappar).
  • I ett nästa steg kan du börja dela upp dina anteckningar, din dokumentation. Troligen ser du relativt snabbt att dina byggstenar passar i flera texter. Du kan kan rent av skapa en handfull olika texter baserat på dina anteckningar.
  • När jag författar texter om SUV:ar som jag testkört resulterar det ofta i flera sidospår. En lång (2000-3000 ord) artikel som tar upp alla saker med bilen är kärnan. De yttre skalen är avknoppningar, fortfarande kopplade till den testade bilen men mycket smalare. Ibland är det listor t.ex. “4 saker du kommer att gilla hos X” och ibland är det lite mer filosoferande t.ex. “Så kommer att andra att se på dig när du kör bilen X”.

Min tanke med en kärna och omkringliggande lager är en analogi för hur text kan användas för webbmarknadsföring, även när det initialt känns helt tomt i huvudet. Det gör ingenting att texten är trögstartad, det släpper efterhand som du börjar skapa textens byggstenar.

När du producerat dina texter ska du redigera texter och inkludera de sökord du siktar på att texterna ska ranka på. Börja med att ta fram en lista med alla sökorden. Exakt vilka sökord du har skiljer sig från sökord som andra har, som jag har. Här är en exempellista:

Sökmotoroptimering
Textproduktion
Webbmarknadsföring

Dessa tre är oerhört breda. Det är ämnen som rymmer väldigt många nyanser och inriktningar. När du tar fram din lista, försök att fånga upp ord, språkbruk, formuleringar, synonymer, begrepp och koncept som alla rimmar med vad du vill uppnå, besvara, med texterna. För svar, det är vad dina besökare kommer till din webbplats för att finna.

Skapa en lista som ger svar på de frågor som dina besökare har. Det kan vara priset för en tröja, leveranstiden för en ny häck, väntetiden för skifte till vinterdäck, antalet bokade gäster på ett event, saker att överväga innan ett köp av arbetsbyxor sker.

När du har den listan klar, gå tillbaka till dina texter och börja optimera, inkludera sökorden eller fraserna (kallas även för söktermer i Adwords) som dina besökare faktiskt använder när de letar svar på sina frågor. Låt din webbplats bli det naturliga klickmålet, det är du med dina texter som ger sanningen.

Sannerligen säger jag dock; vi är inte klara med våra texter riktigt än.

Det tredje steget på vägen till perfekta texter för webbmarknadsföring är: Webbplatsen. Du ska ha en webbplats som är trovärdig, betrodd och tydlig, på alla enheter (dator, mobil, surfplatta). Du ska på din webbplats besvara alla nyanser av frågor som dina besökare ställer.

Om du inte skummade igenom det här texten så minns du hur jag skrev tidigare om att byggstenar passar i flera texter. Om vi tar exemplet arbetsbyxor så kan det förutom en huvudsaklig produkttext finnas kompletterande information:

  1. Ren fakta: Material, storlek, pris, varianter, antal fickor osv.
  2. Användning: Fuktavvisande, stretch, förstärkning på knän osv.
  3. Tillverkare: Märke, varumärke, tillverkningsland osv.
  4. Pris: Grundpris, varianters pris, pris med tryck, pris utan tryck, pris med färgtryck osv.
  5. Leveranstid: Kan köpas direkt, måste beställas, leveranstid om tryck ska finnas osv.

Alla dessa variationer kan presenteras i nära anslutning till huvudtexten. Dessa kompletterande texter ger besökaren svar på alla frågor.

Hänger du med i tankegången?

Din webbplats ska ha plats för huvudtexten och texter som ger kompletterande svar på frågor kring arbetsbyxor i det här fallet. Du kan rent av numrera de kompletterande texterna så att besökaren ges en ledtråd inför att de klickar sig vidare till en annan produkt presenterad på samma vis. Eller så använder du samma typer av ikoner på alla produktpresentationer, för att ge en enhetligt intryck och göra det lättare att växla fram och tillbaka internt på din webbplats.

Till sist ska du ge texterna en genomkörare med målet att skapa rytm i texten. Du vill att läsaren ska kunna förstå konceptet och delkoncepten med vad du vill förmedla. Talar vi presentation av produkten arbetsbyxor kan detta med fördel ske genom att peka på riktiga människor som använder arbetsbyxorna. Du vill också skapa uppmärksamhet, visa på hur en produkt kan användas i verkligheten. Ett exempel på hur detta kan ske är hur Mercedes-Benz berättar om en jägare som använder sin pickup som bas i sökandet efter vildsvin att blåsa skallen av med hagelbrakaren!

Ovanstående rekommendationer är baserade på innehållet ett YouTube-klipp om SEO, kanske den bästa miniföreläsningen om sökmotoroptimering som du bör se och läsa om: What does it mean to “Write for SEO” in 2018.