Social Media – Strategi & Operativt @ Sennbrink Kommunikation

Sennbrink Kommunikation erbjuder företag och företagare hjälp med att använda social media för marknadsföring och försäljning. Idag är det många enmansföretagare och småföretagare som använder t.ex. Facebook och Instagram för marknadsföring. Tjänsten du erbjuds idag är 4 steg mot bättre marknadsföring och försäljning via social media.

  1. Samordna (med andra kanaler)
  2. Producera (innehåll för publicering)
  3. Publicera (direkt eller schemalagt)
  4. Följa upp (och optimera)

Samordna – Behandla social media på samma vis som andra kanaler. Samordna med andra kanaler för bästa effekt och spårbarhet. Spretar din marknadsföring är samordning en sund start!

Producera – Du känner din verksamhet, dina kunder och har troligen en historik i social media. Låt allt detta utgöra en språngbräda för fortsatt utveckling av ditt tonläge, bildval, texter och hashtags!

Publicera – Över tid kommer du med rätt verktyg att se vilka tidpunkter som publicering är bäst. Minska stressen och börja med schemaläggning. Servera innehåll till dina följare på bestämda tider. Spontana idéer kan förverkligas med direkt publicering via mobilen.

Följa upp – Vad blev utfallet på publicering X jämfört med publicering Y? Hur många exponerades för ett inlägg, hur många klickade sig vidare till din webbplats, hur många konverterade? Målbilder och mätvärden samt lärdomar och insikter är vad som ingår i uppföljning av marknadsföring via social media.