Inlägg

Din webbplats kräver SSL

Ett SSL-certifikat är en liten investering som ger stora fördelar för din webbmarknadsföring. Din webbplats fungerar även utan SSL (https) men dina besökare kommer att mötas av ett varningsmeddelande i webbläsarens adressfält: Inte säker, Not secure och dyl.

Varningen “inte säker” betyder inte per automatik att din webbplats är farlig att besöka. Det vet du och kanske även många av dina besökare. Eller så vet de inte det. De ser en varning och lämnar din webbplats direkt. Överskatta inte dina besökares eller dina kunders kunskap om webben och underskatta samtidigt inte betydelsen av ett SSL-certifikat.
Läs mer