Inlägg

klona-wordpress

Du läser detta för att du vill veta hur man klonar en WordPress-webbplats. Jag nämner bara helt kort hur viktigt det är att testa funktioner, ändringar, uppgraderingar etc. i en testmiljö innan de trycks ut publikt. Vare sig du jobbar mot molntjänster eller lokalt är staging av WordPress ett flöde eller en process att föredra.

Här kan du läsa om två plugin och ett program som du kan använda för att klona din WP-webbplats:
Läs mer