Din WordPress-konsult Björn Sennbrink berättar om WordPress

Välkommen att fylla på Din hjärna med kunskap om WordPress! Texten ursprungligen publicerad våren 2014, reviderad i september 2018. Reservation för att du under slutet av 2018 och början av 2019 kan uppleva WP som svårare än tidigare efter att den nya block-redigeraren introducerats i WP5+. Frågor? Behov? Kommunicera via konsult@sennbrink.se

Introduktion till WordPress

WordPress har funnits i mer än 15 år. När jag började specialisera mig på WordPress, våren 2008, var kunskaperna om WP bristfälliga hos de stora aktörerna (reklambyråer). Fler än en gång fick jag uppdrag att hjälpa byråer att komma tillrätta med webbplatser skapade i WordPress. Det skulle ta flera år innan byråerna insåg affärsnytta i att erbjuda tjänster kring ett system som saknar licensavgifter.

För många då och sannolikt även idag är WordPress synonymt med bloggande. Fast där det förra sågs ner på WP på grund av detta är det idag (2018) snarare så att WP anses vara möjligen den lätta vägen för att komma igång på webben, med eller utan en blogg.

Tröskeln för gemene man (eller företagare) har sänkts iochmed att webbhotell erbjuder så kallade one-click-installers, där du inte behöver krångla med databasinstälningar, mata in uppgifter i wp-config.php och ladda upp filerna via FTP, för att sätta upp en WordPress-webbplats.

Idag (2018) är det dessutom otroligt enkelt att finna ett väl fungerande, mobilvänligt och funktionellt tema (mall). Vill du lägga till extra funktioner finns det tusentals gratis tillägg (plugin) att installera, aktivera och konfigurera.

Denna kunskapsförflyttning, från konsulter och byråer till kunden, har enligt mina erfarenheter skapat mer av en köpares marknad. I begynnelsen, 2008, var det svårare att komma igång med WordPress. Du som kund behövde betala för tjänster som du idag kan göra själv.

När fler kan arbeta aktivt med WordPress skapas en snävare, mer koncentrerad, marknad för WordPress-tjänster. Å ena sidan finns det renodlade byråer idag som skapar plugin för t.ex. e-handel, det finns fortfarande en uppsjö av personer och grupperingar som säljer WordPress-hemsidor, och det finns de som valt att se WordPress-webbplatsen som en brygga, en språngbräda rent av, till vad en samordnad webbmarknadsföring kan innebära för varumärkeskännedom, försäljning, konvertering och kundservice.

Att beställa WordPress-tjänster

Arbetar du på ett större företag där många av dina kollegor använder webbplatsen för att exempelvis serva kunder med produktinformation, VD skriver brev till aktieägarna och webbplatsen är en naturlig kontaktväg för era kunder, då ska du börja med en intern behovsanalys eller nulägeskartläggning.

Formulera dig gärna i punktform och använd slutdokumentet som underlag till förfrågningsunderlag eller kravspecifikation. Dokumentet du producerat behöver inte vara djupgående på alla punkter och du skriver det både för egen del samt för att din leverantör av WordPress-tjänster enklare ska förstå behoven.

Processerna för att producera en WordPress-webbplats?

Att skapa en WordPress-webbplats är för flertalet konsulter och hemmasnickare inga konstigheter. Visst vore det konstigt om det faktiskt vore en konstighet? Hur som helst, det som blir till en konst är arbetet som startar när WordPress är installerat på ett webbhotell eller på en egen server.

Här finns det olika skolor. Somliga förespråkar mobile-first, där mobiltelefoners begränsar skapar grunden för webbplatsen. Produktionen tar avstamp i hur väl en webbplats fungerar på en mobil enhet och produktion skalar upp allteftersom enheternas skärmar blir större.

Fördelen med detta är att du skapar en webbplats som inte vållar några större problem senare. Samtidigt som detta synsätt är bra när tillgänglighet är i fokus skapar metoden även begränsningar. En webbplats kan skapas med större konstnärlig frihet när en fullstor skärmyta är tillgänglig.

Utseendet är viktigast?

Ett annat sätt att skapa en WP-webbplats är ett börja med designen. Om du går till en större reklambyrå kommer du sannolikt att få rådet att börja med designen. När den är färdig påbörjas arbetet med att omvandla utseendet till de WP-baserade funktioner du önskar.

Beroende på om WordPress-kodaren fått vara med i designarbetet kan din webbplats bli bättre eller sämre. Det är nämligen inte alltid en dans på rosor att omvandla en PSD till en WP-webbplats.

Fast om du vänt dig till en reklambyrå är du förmodligen beredd på att betala vad det kostar att bygga det perfekt WordPress-teman helt i enlighet med den webbdesign du godkänt.

Köpa ett premium-tema

En budgetvariant vid skapande av WordPress-hemsidor är att utgå från ett färdig, mobilanpassat, WP-tema. Det är i somligas ögon en genväg och i andras ögon den bästa lösningen. Du slipper att betala för kodande av något som redan är färdigt.

Att köpa en licens för ett färdigkodat WordPress-tema att köpa en stomme till ett hus, komplett med golv, väggar och tak. Du har en tomt att bygga på (webbservern) och du har önskemål om hur detta färdiga ramverk ska se ut. Eftersom du valde genvägen är du begränsad i hur mycket du kan anpassa innan huset rasar samman (vilket det gör om du överdoserar antalet plugins). Den stora fördelen med ett färdigt WP-tema är att du för en relativt låg penning kan få en webbplats producerad på kort tid. Nackdelarna är att du inte blir unik och därför passar ett färdigkodat tema bra för dig utan superhöga krav på unikt utseende och detaljstyrda funktioner.

Innehållet som grund för webbproduktion

En annan skola för produktion av webbplatser är att börja med innehållet: Webbplatsen byggs med hänsyn tagen till det innehåll som ska finnas på webbplatsen. Gå ett steg till och utgå från innehåll som är tänkt att stödja konverteringar (Call to Actions). Gå ett steg till och utgå från innehåll som skapar nytta för kunden, innehåll som besvarar kundens frågor.

Vem är det som utvecklar WordPress?

WordPress som varumärke ägs av ett amerikanskt företag som heter Automattic. Utvecklingen sker dock utspritt på kodare världen över. All utveckling är transparent och tillgänglig för vem som helst. Är du en mycket duktiga kodare i PHP, javascript, MySQL och liknande finns det säkert något som du kan bidra med till WordPress.

Officiellt utgår ingen ekonomisk ersättning till de kodare som bidrar till WordPress. Det finns dock inget kontrollorgan som bestämmer vad man som enskild kodare får säga om sitt engagemang. Så om du är en duktig kodare kan du berätta om det och att få kalla sig core contributor är något av en ära i WordPress-världen. Du kan dessutom dra nytta av dina insatser när du anmäler dig som (betald) talare vid olika WordPress-event världen över.

Som vanlig användare av WordPress behöver du inte bry dig om att bidra till WordPress om du inte kan eller vill. Många av de personer som valt att jobba med WordPress gör det i första hand för att de gillar det. WordPress bygger alltså på eldsjälars arbete och i toppen finns en kärna med utvecklare som arbetar på uppdrag av Automattic. Någon måste ta besluten kring vad som ska inkluderas och vad som ska förkastas. Det finns även en publikt tillgänglig kanal för utvecklare, där buggar och önskemål listas.

Rekommenderade tredje-partstjänster:

Webbhotellet FS Data – för dig som är i färd med att välja hosting för din WordPress-webbplats.

ThemeForest – för dig som är i färd med att välja tema för layout och utseende på din WP-webbplats.