WordPress-kunskap

Introduktion till WordPress

WordPress har, vill jag säga, de senaste 2-3 åren fått en mycket stor spridning i Sverige. Reklambyråer som tidigare inte trodde på WordPress erbjuder idag tjänsten. Marknaden för WordPress-teman och WordPress-tillägg har också expanderat kraftigt. Behovet av att koda egna lösningar har minskat samtidigt som kraven på dig ökat. Plugin i all ära men följ mitt råd och håll nere på antalet. Ibland är det enklare (och billigare) att ändra i ett WordPress-tema än att aktivera ett plugin som kanske inte hänger med ett par år senare.

Alla med grundläggande kunskap om webben kan installera WordPress. Alla kan köpa ett färdigt tema och alla kan välja passande plugin via dess beskrivningar. Det som skiljer en amatör från en WordPress-konsult är erfarenheten kring att få alla komponenter att samverka mot uppsatta mål. Alla teman fungerar inte med alla plugin och blotta utbudet av gratis WP-teman samt tillägg kan göra den bäste villrådig. Befinner du dig i det läget kan det hjälpa dig på både kort och lång sikt att köpa rådgivning. Ja, det kostar pengar men du får mer kunskap med dig i ditt beslut.

En tredje punkt som är viktig handlar om att alla inte alltid kan leverera. Du som beställare har kanske en bild av hur arbete ska gå till och har bestämt dig för hur många timmar du vill betala för. Då kanske du blir aningen förvånad om en tilltänkt leverantör av WordPress-tjänster säger att tidsåtgången blir den dubbla. Om du bygger ett hus går du inte till byggfirman och kräver att huset ska vara klart inom en månad, när de flesta känner till att produktionen tar mycket längre än så.

WordPress som CMS

WordPress i tidernas begynnelse en renodlad bloggplattform. Vissa anser att WP fortfarande lämpar sig mer för bloggande än för att bygga riktiga webbplatser. Själv är jag av den skolan att ett system inte ska avfärdas innan det har utvärderats noga.

WordPress är fortfarande en mycket bra bloggplattform. Det ska jag inte sticka under stolen med. WP (egen installation) är en stabil grund. Vill du blogga, varsågod. Vill du använda WP som ett CMS, det går också bra. Det handlar bara om vilka anpassningar du är beredd att göra för att skapa det WordPress som du vill ha.

WordPress som CMS (content mangagent system) är inte en omöjlighet, det är en möjlighet. Raden av företag och organisationer som drar nytta av WordPress förmåga att agera CMS är många. Canadian Museum of History med sina 65,000 sidor använder WordPress. Sveriges officiella webbplats Sweden.se använder WordPress. Nicholls State University i Louisiana använder WordPress. Harvard Gazette Online använder WordPress. Listan kan göras lång.