För att alla företag förtjänar en solid webbnärvaro

Svenska småföretag och ideella organisationer anlitar Sennbrink Kommunikation för att förbättra sin webbnärvaro, för att kommunicera bättre och för att öka försäljningen.

Webb

Sennbrink Kommunikations expertis kring WordPress är vad som kommer dig till nytta när du väljer webbtjänster. Här kan du få hjälp med WordPress-relaterade problem. Du kan få hjälp med att bygga en helt ny webbplats samt att utveckla och att förvalta befintlig webbnärvaro.

Innehåll

Sennbrink Kommunikation är leverantör av svenska och engelska texter som är målgruppsanpassade, utbildande, illustrerande och som hjälper dig att kommunicera dina budskap. Riktigt bra innehåll kan dessutom bli en naturlig del i din marknadsföring och indirekta försäljning.

Rådgivning

Den digitala myllan kan vara svår att penetrera och att överblicka. Sennbrink Kommunikation hjälper dig att förstå hur den digitala verktygslådan i sin tur kan hjälpa dig att nå uppsatta mål. Vill du samordna din kommunikation? Vill du nå fler kunder med e-handel? Vill du bygga upp en kunddatabas?

Ta kontakt med mig, Björn Sennbrink, för ett kostnadsfritt och kravlöst samtal kring hur jag på bästa vis kan möta din behov.

  • sennbrink@gmail.com

  • 076-348 83 11

  • Järntorgsgatan 9, Örebro

Ett urval av de många dussin företag och organisationer som anlitat Sennbrink Kommunikation:

En solid webbnärvaro

Sennbrink Kommunikation existerar utifrån en längtan hos oss att svenska företag ska kunna åtnjuta en solid webbnärvaro. Sveriges företag håller landet på fötter, jobb skapas i alla dessa företag och människor finner mål och mening i sina liv. Detta vill vi främja genom vårt utbud av tjänster.