Björn Sennbrink…

Björn Sennbrink

…erbjuder tjänster kring förvaltning av WordPress-webb, planering, produktion till samordning av material för publicering, distribution och uppföljning (webbanalys) + Arbete med content för social media, nyhetsbrev, event mm.

Tjänsterna är B2B och erbjuds företag där målen kan vara ökad kännedom, ökad spridning, ökad försäljning. Gemensamt är att arbetet fokuserar på marknadsföring av varor, tjänster eller budskap.