• SENNBRINK KOMMUNIKATION

    WordPress + Content + SEO + Strategi + Rådgivning +

Till mig – Björn Sennbrink – vänder sig VDs, marknadschefer, företagare, entreprenörer och ideellt engagerade för strategisk rådgivning och operativt inriktat arbete kring webbmarknadsföring, webbkommunikation samt webbpublicering.

Pris från 777 kr – konsult@sennbrink.se

Strategi+
Rådgivning

Mina strategiskt inriktade tjänster är för dig som behöver rådgivning eller ett bollplank inför beslut om investering i och utformning av digitala modeller för distribution av värderingar, produkters förträfflighet, lösningar på problem, berikande kunskaper, eller vad som helst som du vet att dina kunder eller intressenter behöver fylla sina hjärta och hjärna med.

Rådgivning och strategi-tjänsten vänder sig primärt till dig som företagsägare, produktägare, VD, marknadschef eller dig som verkar i liknande beslutsfattande samt ansvarstagande position.

Ta första kontakten via LinkedIn eller konsult@sennbrink.se

WordPress+
Content

Mina operativt inriktade tjänster är för dig som behöver förstärkning i dag-till-dag-arbetet med innehåll på digitala plattformar såsom webbplats, social media, nyhetsbrev, kundbrev och liknande.

Tjänsterna är även för dig som vill komma vidare med din WordPress-webbplats avseende t.ex. intern struktur, sökmotoroptimering, sökordsannonsering, annonsering i social media mm.

Tjänsten är delvis strukturerad för att förtydliga vilka moduler som kan ingå – läs mer om Bra Webb →

Björn Sennbrink

Sennbrink Kommunikation hette i begynnelsen (2007) Sennbrink Konsult. En hobby från 1999 utvecklades genom åren till en konsultfirma där WordPress klev in i bilden våren 2008. För kundreferenser vänligen ta kontakt via konsult@sennbrink.se

BLOGG+

Sennbrink Kommunikation